Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Định mức Kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 22/05/2019

Ngày hiệu lực: 02/06/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 27/05/2019

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 07+08 ngày 19/08/2019
(Từ trang 3 đến trang 21 )

Quay lại