Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 06/NQ-HÐND

Trích yếu: Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: khác

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/05/2019

Ngày hiệu lực: 06/05/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 25/03/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 05+06 ngày 23/05/2019
(Từ trang 77 đến trang 90 )

Quay lại