Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 05/NQ-HÐND

Trích yếu: Về bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: khác

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/05/2019

Ngày hiệu lực: 06/05/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 25/03/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 05+06 ngày 23/05/2019
(Từ trang 71 đến trang 76 )

Quay lại