Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 01/NQ-HÐND

Trích yếu: Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: khác

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/05/2019

Ngày hiệu lực: 06/05/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 24/03/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 05+06 ngày 23/05/2019
(Từ trang 63 đến trang 63 )

Quay lại