Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016

Lĩnh vực: Tổng hợp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 26/04/2019

Ngày hiệu lực: 06/05/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 06/05/2019

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 05+06 ngày 23/05/2019
(Từ trang 40 đến trang 44 )

Quay lại