Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng

Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 17/04/2019

Ngày hiệu lực: 26/04/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/04/2019

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 05+06 ngày 23/05/2019
(Từ trang 31 đến trang 39 )

Quay lại