Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực: 18/04/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 12/04/2019

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 05+06 ngày 23/05/2019
(Từ trang 17 đến trang 30 )

Quay lại