Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Công nghiệp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 29/03/2019

Ngày hiệu lực: 10/04/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 05/04/2019

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 05+06 ngày 23/05/2019
(Từ trang 4 đến trang 16 )

Quay lại