Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 14/2018/NQ-HĐND

Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND, ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định về chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở

Lĩnh vực: khác

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/12/2018

Ngày hiệu lực: 20/12/2018

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 24/12/2018

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 20+21 ngày 31/12/2018
(Từ trang 25 đến trang 26 )

Quay lại