Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 31/NQ-HĐND(1)

Trích yếu: Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: khác

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/12/2018

Ngày hiệu lực: 06/12/2018

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 14/12/2018

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 20+21 ngày 31/12/2018
(Từ trang 95 đến trang 96 )

Quay lại