Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 30/NQ-HĐND(1)

Trích yếu: Phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: khác

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/12/2018

Ngày hiệu lực: 06/12/2018

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 14/12/2018

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 20+21 ngày 31/12/2018
(Từ trang 79 đến trang 94 )

Quay lại