Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 28/NQ-HĐND(1)

Trích yếu: Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hộivì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: khác

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/12/2018

Ngày hiệu lực: 06/12/2018

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 14/12/2018

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 20+21 ngày 31/12/2018
(Từ trang 32 đến trang 73 )

Quay lại