Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 25/NQ-HĐND(1)

Trích yếu: Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: khác

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/12/2018

Ngày hiệu lực: 06/12/2018

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 13/12/2018

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 18+19 ngày 08/12/2018
(Từ trang 58 đến trang 85 )

Quay lại