Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 18/NQ-HĐND(1)

Trích yếu: Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: khác

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 04/12/2018

Ngày hiệu lực: 04/12/2018

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 13/12/2018

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 18+19 ngày 08/12/2018
(Từ trang 22 đến trang 22 )

Quay lại