Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 17/NQ-HĐND(1)

Trích yếu: Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: khác

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 04/12/2018

Ngày hiệu lực: 04/12/2018

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 13/12/2018

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 18+19 ngày 08/12/2018
(Từ trang 21 đến trang 21 )

Quay lại