Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Công nghiệp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 24/01/2019

Ngày hiệu lực: 04/02/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 29/01/2019

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 01+02 ngày 30/01/2019
(Từ trang 3 đến trang 15 )

Quay lại