Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 88/QĐ-UBND

Trích yếu: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)

Lĩnh vực: Nội chính

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 15/01/2019

Ngày hiệu lực: 15/01/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 18/01/2019

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 01+02 ngày 30/01/2019
(Từ trang 16 đến trang 25 )

Quay lại