Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 14/01/2019

Ngày hiệu lực: 24/01/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 18/01/2019

File văn bản gốc:

Văn bản liên quan: Xem chi tiết

Đăng công báo:
Số 01+02 ngày 30/01/2019
(Từ trang 2 đến trang 2 )

Quay lại