Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày hiệu lực: 06/01/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 26/09/2019

File văn bản gốc:

Quay lại