Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND

Trích yếu về việc ban hành quy định hỗ trợ người có công với cách mạng được giao đất làm nhà ở; được miễn tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 7
Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 07/06/2021 Ngày hiệu lực 17/06/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 53 ngày 10/06/2021
(Từ trang 23 đến trang 29 )
Ngày đăng công báo:

10/06/2021