Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Quy chế Quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk Số trang 9
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 04/06/2021 Ngày hiệu lực 15/06/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 53 ngày 10/06/2021
(Từ trang 14 đến trang 22 )
Ngày đăng công báo:

10/06/2021