Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND

Trích yếu về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk Số trang 12
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 14/05/2021 Ngày hiệu lực 01/06/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 53 ngày 10/06/2021
(Từ trang 2 đến trang 13 )
Ngày đăng công báo:

10/06/2021