Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Trích yếu cho ý kiến dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Số trang 44
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 24/04/2021 Ngày hiệu lực 24/04/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 51+52 ngày 10/05/2021
(Từ trang 57 đến trang 99 )
Ngày đăng công báo:

10/05/2021