Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND

Trích yếu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk Số trang 13
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 29/04/2021 Ngày hiệu lực 10/05/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 51+52 ngày 10/05/2021
(Từ trang 21 đến trang 33 )
Ngày đăng công báo:

10/05/2021