Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Số trang 16
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 26/04/2021 Ngày hiệu lực 06/05/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 51+52 ngày 10/05/2021
(Từ trang 5 đến trang 20 )
Ngày đăng công báo:

06/05/2021