Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

Trích yếu về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 19+20 đến số 47+48) Số trang 92
Lĩnh vực: Công nghiệp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 09/04/2021 Ngày hiệu lực 19/04/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 39+40 ngày 05/05/2021
(Từ trang 2 đến trang 93 )
Ngày đăng công báo:

06/05/2021