Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 125
Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 26/04/2021 Ngày hiệu lực 06/05/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 49+50 ngày 05/05/2021
(Từ trang 2 đến trang 126 )
Ngày đăng công báo:

06/05/2021