Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND

Trích yếu Về việc số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 16
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 26/04/2021 Ngày hiệu lực 06/05/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 51+52 ngày 10/05/2021
(Từ trang 2 đến trang 4 )
Ngày đăng công báo:

06/05/2021