Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021

Quyết định 690/QĐ-UBND

Trích yếu Công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2020 Số trang 79
Lĩnh vực: Nội chính CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 29/03/2021 Ngày hiệu lực 29/03/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 15+16 ngày 31/03/2021
(Từ trang 35 đến trang 86 )
Ngày đăng công báo:

01/04/2021