Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Trích yếu về việc thành lập văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Số trang 12
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 19/03/2021 Ngày hiệu lực 01/07/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 51+52 ngày 10/05/2021
(Từ trang 42 đến trang 53 )
Ngày đăng công báo:

06/05/2021