Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Trích yếu về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 Số trang 3
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 19/03/2021 Ngày hiệu lực 19/03/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 17+18 ngày 12/04/2021
(Từ trang 18 đến trang 20 )
Ngày đăng công báo:

12/04/2021