Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND

Trích yếu về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 Số trang 5
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 19/03/2021 Ngày hiệu lực 01/04/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 17+18 ngày 12/04/2021
(Từ trang 10 đến trang 14 )
Ngày đăng công báo:

09/04/2021