Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND

Trích yếu quy định nội dung, mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử dại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 8
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 19/03/2021 Ngày hiệu lực 28/03/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 17+18 ngày 12/04/2021
(Từ trang 3 đến trang 9 )
Ngày đăng công báo:

09/04/2021