Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 21
Lĩnh vực: Công nghiệp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 23/03/2021 Ngày hiệu lực 05/04/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 15+16 ngày 31/03/2021
(Từ trang 14 đến trang 34 )
Ngày đăng công báo:

01/04/2021