Chủ nhật , Ngày 17 tháng 01 năm 2021

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện M’Drắk, huyện Krông Bông, huyện Cư Kuin, huyện Lắk, huyện Krông Ana)

Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 20/10/2020

Ngày hiệu lực: 01/11/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 12/11/2020

Đăng công báo:
Số 47+48 ngày 10/11/2020
(Từ trang 2 đến trang 55 )

Quay lại