Chủ nhật , Ngày 17 tháng 01 năm 2021

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: ban hành quy định trách nhiệm trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giai thông, kiểm toán tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh đắk Lắk

Lĩnh vực: Công nghiệp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 23/10/2020

Ngày hiệu lực: 06/11/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 12/11/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 47+48 ngày 10/11/2020
(Từ trang 94 đến trang 106 )

Quay lại