Chủ nhật , Ngày 17 tháng 01 năm 2021

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 20/10/2020

Ngày hiệu lực: 01/11/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 12/11/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 47+48 ngày 10/11/2020
(Từ trang 56 đến trang 93 )

Quay lại