Thứ tư , Ngày 21 tháng 10 năm 2020

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 22/09/2020

Ngày hiệu lực: 05/10/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

File văn bản gốc:

Quay lại