Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: quy định quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 24/08/2020

Ngày hiệu lực: 10/09/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

File văn bản gốc:

Quay lại