Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND

Trích yếu: Quyết định bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Nội chính

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 19/08/2020

Ngày hiệu lực: 01/09/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

File văn bản gốc:

Quay lại