Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Trích yếu về chủ trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc Số trang 3
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/07/2020 Ngày hiệu lực 20/07/2020
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 79 đến trang 81 )
Ngày đăng công báo:

22/07/2020