Thứ hai , Ngày 21 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 25/NQ-HĐND

Trích yếu: về chủ trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc

Lĩnh vực: Tổng hợp

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 20/07/2020

Ngày hiệu lực: 20/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/07/2020

Đăng công báo:
Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 79 đến trang 81 )

Quay lại