Thứ tư , Ngày 21 tháng 10 năm 2020

Nghị Quyết 21/NQ-HĐND

Trích yếu: chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư đô thị Tây Bắc II, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Công nghiệp

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 08/07/2020

Ngày hiệu lực: 08/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/07/2020

Đăng công báo:
Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 58 đến trang 61 )

Quay lại