Thứ tư , Ngày 21 tháng 10 năm 2020

Nghị Quyết 20/NQ-HĐND

Trích yếu: bổ sung danh mục dự án vào chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 20/07/2020

Ngày hiệu lực: 20/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/07/2020

Đăng công báo:
Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 56 đến trang 57 )

Quay lại