Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Trích yếu về việc bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 8
Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/07/2020 Ngày hiệu lực 08/07/2020
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 45 đến trang 55 )
Ngày đăng công báo:

22/07/2020