Thứ tư , Ngày 21 tháng 10 năm 2020

Nghị Quyết 18/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 08/07/2020

Ngày hiệu lực: 08/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/07/2020

Đăng công báo:
Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 43 đến trang 44 )

Quay lại