Chủ nhật , Ngày 17 tháng 01 năm 2021

Nghị Quyết 17/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Tổ chức - HCQT

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2020

Ngày hiệu lực: 08/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/07/2020

Đăng công báo:
Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 42 đến trang 42 )

Quay lại