Chủ nhật , Ngày 17 tháng 01 năm 2021

Nghị Quyết 08/2020/NQ-HĐND

Trích yếu: quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 08/07/2020

Ngày hiệu lực: 20/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/07/2020

Đăng công báo:
Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 40 đến trang 41 )

Quay lại