Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND

Trích yếu quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai thác quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương Số trang 4
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/07/2020 Ngày hiệu lực 20/07/2020
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 36 đến trang 39 )
Ngày đăng công báo:

22/07/2020