Chủ nhật , Ngày 17 tháng 01 năm 2021

Nghị Quyết 04/2020/NQ-HĐND

Trích yếu: về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 08/07/2020

Ngày hiệu lực: 20/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/07/2020

Đăng công báo:
Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 27 đến trang 28 )

Quay lại