Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Trích yếu ban hành quy định mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 19
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/07/2020 Ngày hiệu lực 20/07/2020
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 6 đến trang 26 )
Ngày đăng công báo:

22/07/2020