Thứ hai , Ngày 21 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 03/2020/NQ-HĐND

Trích yếu: ban hành quy định mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 08/07/2020

Ngày hiệu lực: 20/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/07/2020

Đăng công báo:
Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 6 đến trang 26 )

Quay lại